dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 101 Dovolenka za kalendárny rok

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2 Komentár k ZP § 101 Dovolenka za kalendárny rok

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Dovolenka za kalendárny rok

§ 101

Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

 

K § 101: [Dovolenka za kalendárny rok]


Tento druh dovolenky zamestnancovi patrí za splnenia niekoľkých podmienok:

  1. zamestnanec vykonával prácu v kalendárnom roku u zamestnávateľa aspoň 60 dní (výpočet viď. § 144a ods. 4),

  2. nepretržité trvanie pracovného pomeru k zamestnávateľovi počas celého roka (ak pracovný pomer netrval