dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práce

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1 Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práce

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 1

(1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.

 

§ 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]§ 1 vymedzuje pôsobnosť Zákonníka práce, t.j. okruh vzťahov, ktoré Zákonník práce upravuje.

K ods. 1: [Predmet úpravy Zákonníka práce]

§ 1 ods. 1 vyjadruje, že Zákonník práce upravuje:

1. individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb (zamestnancov) pre právnické osoby alebo fyzické osoby (zamestnávateľov) - t.j. vzťahy založené pracovnou zmluvou (§ 42 a nasl.), ako aj vzťahy založené jednou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 až § 228a).

2. kolektívne pracovnoprávne vzťahy (§ 229 a nasl.) - vzťahy medzi