dnes je 1.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 44 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6 Komentár k ZDPH § 44 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos


§ 44

Oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak

a) by dodanie takého tovaru platiteľom v tuzemsku bolo oslobodené od dane,

b) by dovoz takého tovaru bol oslobodený od dane podľa § 48 ods. 1, 2, 4 až 9, 11 a 13 alebo

c) by nadobúdateľ tovaru mal nárok na vrátenie dane v plnom rozsahu podľa § 55a alebo § 56 až 58.Ide napr. o tovary, ktoré by boli v tuzemsku oslobodené od dane – dodanie osobného (ojazdeného) auta, pri ktorom nebolo právo na odpočítanie dane, tovary, pri ktorých nebolo právo na odpočítanie dane a následne sú dodané s oslobodením od