dnes je 2.10.2022

Input:

Komentár k § 154 Vzdelávanie zamestnancov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.2 Komentár k § 154 Vzdelávanie zamestnancov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 154

(1) Zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Po skončení zaškolenia alebo zaučenia vydá o tom zamestnávateľ zamestnancovi potvrdenie.

(2) Zamestnávateľ je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach.

 

K ods. 1 a 2:


§ 154 ods. 1a 2 ustanovuje povinnosť zamestnávateľa vo vzťahu k zaškoleniu, zaučeniu a rekvalifikácii zamestnanca.