dnes je 2.10.2022

Input:

Informácia k zverejneniu kalkulačky na informatívny výpočet poistného pre SZčO od 1. júla 2022 sociálnou poisťovňou

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.3 Informácia k zverejneniu kalkulačky na informatívny výpočet poistného pre SZčO od 1. júla 2022 sociálnou poisťovňou

Ing. Ivana Glazelová

Sociálna poisťovňa informuje na svojej webovej stránke, že pripravila kalkulačku pre informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2022.

Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO zistia, či im vznikne od 1. júla 2022 (resp. od 1. októbra 2022) povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie a zároveň si môžu vypočítať aj jeho výšku.

Do kalkulačky na informatívny výpočet poistného od 1. júla 2022, SZČO najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy bez odpočítania výdavkov).

Kalkulačka oznámi, či SZČO k 1. júlu 2022 (resp. k 1. októbru 2022) vzniklo alebo naďalej trvá povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, alebo jej