dnes je 3.6.2020

Input:

Daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov od 1.1.2020

16.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.55 Daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Dňa 11. septembra 2019 bola v NR SR schválená novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2020, 1. januára 2021 a od 1. januára 2022. Novela zákona o dani z príjmov je zameraná na zjednodušenie podmienok na podnikanie, či už cez opatrenia na podporu výroby, podporu malého a stredného podnikania alebo cez zníženie administratívnej záťaže daňovníkov. Obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení.

Mikrodaňovníkom sa bude rozumieť FO alebo PO s príjmami (výnosmi) za zdaňovacie obdobie najviac 49 790 €. Cieľom špeciálnych zvýhodnení oproti ostatným daňovníkom sleduje cieľ zjednodušenia výpočtu základu dane. Pre mikrodaňovníkov sa navrhuje zaviesť:

  • ľubovoľná doba odpisovania hmotného majetku – odpisy hmotného majetku s výnimkou nehnuteľností bude možné uplatniť v ľubovoľnej výške, ale počas stanovenej doby odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu, pričom povinnosťou je zachovanie držby majetku, pričom tento spôsob odpisovania sa použije na hmotný majetok zaradený do užívania v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka,

  • osobitný systém odpočtu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk