dnes je 9.6.2023

Input:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2019

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2019

Ing. Marcela Prajová

Daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2019 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1968,60 € má po uplynutí roku 2019 povinnosť usporiadať si svoju daň z dosiahnutých príjmov. Daňovú povinnosť si môže daňovník – fyzická osoba, usporiadať dvoma spôsobmi:

• osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie”) alebo

• prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý za zákonom stanovených podmienok vykoná na žiadosť daňovníka ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Daňovník, ktorý bude podávať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019, je povinný pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti postupovať v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení platnom na zdaňovacie obdobie roku 2019 (ďalej

Najnovšie články
viac článkov