Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2017

4.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2017

Ing. Marcela Prajová

Daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2017 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 € má po uplynutí roku 2017 povinnosť vysporiadať si svoju daň z dosiahnutých príjmov. Daňovú povinnosť si môže daňovník – fyzická osoba vysporiadať dvoma spôsobmi:

  • osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie”) alebo

  • prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý za zákonom stanovených podmienok vykoná na žiadosť daňovníka ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Daňovník, ktorý bude podávať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2017 je povinný pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti postupovať v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení platnom na zdaňovacie obdobie roku 2017 (ďalej len „ZDP”) a tiež v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”).

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: