dnes je 17.4.2024

Input:

Daňová uznateľnosť cestovných náhrad podnikateľa

29.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.3 Daňová uznateľnosť cestovných náhrad podnikateľa

Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová

Každého podnikateľa zaujíma, v akej výške, resp. ktorý druh výdavku si môže zahrnúť do daňových výdavkov v súvislosti s cestovnými náhradami.

Vychádzame pritom najmä z § 19 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn,n.p. (ZDP) a následne zo zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v zn.n.p.(ZCN).

Daňová uznateľnosť cestovných náhrad

Okrem výdavkov na pracovné cesty svojich zamestnancov si podnikateľ môže do daňových výdavkov zahrnúť aj výdavky, ktoré súvisia s jeho pracovnými cestami. Ide o výdavky v preukázanej výške v rámci zákonných limitov v prípade, ak vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v inom mieste, ako je miesto, v ktorom ju pravidelne vykonáva. Takto všeobecne vyplýva definícia tzv. pracovnej cesty (ako si ju ďalej na naše účely označíme) na