dnes je 13.4.2024

Input:

Daňová strata z minulých rokov a vyplnenie daňového priznania FO typ B v roku 2019

4.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.2.2 Daňová strata z minulých rokov a vyplnenie daňového priznania FO typ B v roku 2019

Ing. Katarína Biňasová


Som SZČO, platca DPH, vediem jednoduché účtovníctvo. V rokoch 2013,2014,2015 som vykázala stratu. V roku 2016, 2017 som začala umorovať 1/4 z celkovej sumy straty. Za rok 2018 vychádza 3/4 umorovania straty. Môžem tam zarátať aj rok 2013? V tlačive DPFO B za rok 2018 sú uvedené len roky 2014-2017. Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Podľa § 30 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov(ďalej len „ZDP”) od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom