dnes je 28.1.2022

Input:

Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚ

6.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.3 Daň z motorových vozidiel - účtovanie v JÚ

Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček

Daň z motorových vozidiel (zaplatená) je daňovo uznaným výdavkom, preto v peňažnom denníku sa účtuje celkom ako „Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov“ v druhovom členení v stĺpci „ostatné výdavky“.

Zaplatená daň z motorových vozidiel – forma úhrady:

  1. v hotovosti (šekom),

  2. bezhotovostne z bankového účtu.

Podnikateľ A – SZČO (z Bratislavského samosprávneho kraja) má osobné motorové vozidlo, v dokladoch je zapísaný ako držiteľ vozidla. Auto používa na podnikanie celý rok 2016. Zdvihový objem motora je 2 000 cm3. Zaplatil daň z motorových vozidiel, na základe podaného daňového priznania za rok 2016, dňa 30. 1. 2017 v sume 148 €. Sadzba dane je stanovená jednotne pre celé územie SR podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 361/2014 Z. z.

Peňažný denník – Účtovanie