dnes je 22.2.2024

Input:

Čo treba vedieť o živnosti?

13.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10 Čo treba vedieť o živnosti?

Mgr. Jana Takáčová

V podmienkach Slovenskej republiky predstavuje práve prevádzka živnosti jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich foriem podnikania. Mnoho samostatne zárobkovo činných osôb sa pred štartom podnikania rozhodne využiť výhody, ktoré im slovenská legislatíva, v súvislosti s prevádzkou živnosti, ponúka. V nasledujúcom texte Vám prinášame prehľad základný faktov, ktoré by mal každý, kto sa rozhodne založiť si živnosť, poznať.

Základným právnym aktom upravujúcim všetko o živnostiach je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”), ktorý obsahuje v ustanovení § 2 definíciu pojmu živnosť. V súlade s tým tak možno živnosť označiť za sústavnú činnosť prevádzkovaná samostatnevo vlastnom menena vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia