dnes je 27.1.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

161/2015 Z.z., Civilný mimosporový poriadok, v znení účinnom k 1.1.2023

161/2015 Z.z.
zákon
z 21. mája 2015
Civilný mimosporový poriadok
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
68/2021 Z.z.
1. 5. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
108/2022 Z.z.
1. 7. 2022
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
150/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Základné princípy
Čl. 1
Súd postupuje v konaní v súlade s ochranou verejného záujmu a práv zaručených zákonom a prihliada na dobré mravy. Oprávnenia niekoho iného ako účastníka konania vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany verejného záujmu upraví zákon.
Čl. 2
(1) Každé ustanovenie tohto zákona je
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.