Daňový kalendár
december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa FO od 1.1.2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 14.12.2018
 1 USD1,14 EUR (+0,01)
 1 GBP0,9 EUR (-0)
 1 PLN4,29 EUR (-0)
 1 CZK25,83 EUR (-0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Základné zásady účtovania cestovných náhrad v jednoduchom účtovníctveGarancia

14.12.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál V aplikačnej praxi sa možno stretnúť s viacerými spôsobmi a postupmi účtovania cestovných náhrad v sústave jednoduchého účtovníctva. Najdôležitejšie však je, aby boli dodržané základne zásady účtovníctva podľa zákona o účtovníctve a z titulu, že ...
viac

Výdavky na osobnú potrebu v JÚGarancia

13.12.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Pojem "osobná potreba"nie je v priamo definovaný v žiadnom platnom právnom predpise. V princípe však možno konštatovať, že ide o výdavky, ktoré nie sú vynaložené a to ani sčasti v súvislosti s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním zdaniteľných ...
viac

Odpis pohľadávok nespĺňajúcich podmienky ustanovené v ZDPGarancia

12.12.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Pri pohľadávkach môže vo všeobecnosti vzniknúť situácia, keď je vykázaná v majetku, avšak je nevymožiteľná, resp. premlčaná a jej vlastníkovi už neprinesie žiadny finančný úžitok. V zmysle postupov účtovania je poskytnutá subjektom účtujúcim v ...
viac

Obstaranie automobilu kúpou na splátky v JÚGarancia

11.12.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Pod obstaraním automobilu kúpou je pre účely tejto podkapitoly potrebné chápať obstaranie automobilu na základe kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka prípadne na základe zámennej zmluvy podľa § 611 Občianskeho zákonníka. Pod ...
viac

Podpora cestovného ruchuGarancia

11.12.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V NR SR bol schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa nielen zákon č. 91/2010Z.z. o podpore cestovného ruchu v zn.n.p., ale o.i., aj Zákonník práce v zn.n.p. a zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP). V predpise boli novo ...
viac

Vedenie záznamov (evidencie) na účely daneGarancia

10.12.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Na účely správneho určenia dane je platiteľ dane povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období: dodaných tovaroch a službách, prijatých tovaroch a službách, pričom osobitne vedie záznam: dodaní ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Ceniny v jednoduchom účtovníctveGarancia

10.12.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál V jednoduchom účtovníctve podnikateľa predstavujú ceniny rovnako ako napríklad šeky resp. peňažná hotovosť krátkodobý finančný majetok. Ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 postupov účtovania v JÚ sa ako ceniny ...
viac

Vybrané e-služby na jednom miesteGarancia

10.12.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na portáli www.slovensko.sk bola zavedná sekcia Vybrané e-služby. Do tejto sekcie bolo vybratých 10 najčastejších elektronických služieb. S občianskym preukazom s elektronickým čipom a aktivovaným bezpečnostným osobným kódom môžete ...
viac

Účtovanie kurzových rozdielov pri fakturácii z Číny v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

6.12.2018, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba podnikateľ (FO podnikateľ) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Na bezhotovostné platby a príjmy využíva svoj podnikateľský účet zriadený v slovenskej banke. Okrem tohto účtu má aj svoj vlastný osobný devízový účet ako ...
viac

Ručenie za daňGarancia

5.12.2018, Ing. Anna Jurišová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček Zavedenie inštitútu ručenia za daň je jedným z opatrení prijatých za účelom eliminácie daňových únikov. Podľa  § 69 ods. 14 ZDPH ručí odberateľ za  daň uvedenú na faktúre  z predchádzajúceho stupňa, ak: dodávateľ túto ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2015
Najčítanejšie

Výdavky uplatniteľné až po zaplatení v jednoduchom účtovníctveGarancia

20.11.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aj u účtovných jednotiek účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa možno stretnúť s časovým rozlíšením, ale nie nákladov a výnosov ako v podvojnom účtovníctve, ale časové rozlíšenie výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. ...
viac

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľaGarancia

21.2.2018, Ing. Marcela Prajová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve: prenajatý formou finančného prenájmu; prenajatý formou operatívneho prenájmu a; poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Odpočítanie DPH pri pracovných cestách v roku 2016Archív

28.10.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri výdavkoch, ktoré súvisia s pracovnými cestami zamestnancov, ktoré zamestnanci vykonávajú pre zamestnávateľa - platiteľa DPH, sa pri odpočítaní DPH uplatnia všeobecné pravidlá pre odpočítanie podľa § 49 ods. 1 až 4 a § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z. ...
viac

Živnostenský registerArchív

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...
viac

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 300/2018 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2019 (vyšlo dňa: 6.11.2018 v čiastke č. 111)
  • 303/2018 Z.z. novela op. č. 163/2016 Z.z. (vyšlo dňa: 9.11.2018 v čiastke č. 112)
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 317/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2018 v čiastke č. 116)
  • 323/2018 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2018 v čiastke č. 117)
  • 338/2018 Z.z. ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 350/2018 Z.z. o ochrane majetku v plynárenstve (vyšlo dňa: 12.12.2018 v čiastke č. 127)
  • 351/2018 Z.z. novela zák. č. 581/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.12.2018 v čiastke č. 128)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Dovoz a vývoz tovaru z pohľadu DPH

4.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

22.1.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

16.1.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2018

17.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: