dnes je 20.5.2024

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov v súvislosti s mzdovým účtovníctvom v roku 2019

28.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.2 Zmeny v zákone o dani z príjmov v súvislosti s mzdovým účtovníctvom v roku 2019

Ing. Viera Mezeiová

Nový oslobodený príjem a nižšia suma 13. platu - 1. 3. 2019

(Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

Týmto zákonom boli do ZDP vložené 2 nové ustanovenia:

1. § 5 ods. 7 písm. n) ZDP - sa slová “priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca “ nahrádzajú slovami “500 eur od jedného zamestnávateľa“.

S účinnosťou od 1. mája 2018 bola schválená novela Zákonníka práce (č. 63/2018 Z. z.), ktorá umožnila zamestnávateľom vyplácať zamestnancom peňažné plnenie pri príležitosti dovoleniek a vianočných sviatkov. V § 5 ods. 7 ZDP bolo ustanovené nové oslobodenie príjmov zo závislej činnosti do výšky 500 € pri vyplatení takéhoto príjmu.

Podľa pôvodného znenia § 5 ods. 7