dnes je 27.2.2024

Input:

Postup pri ohlásení živnosti

14.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2 Postup pri ohlásení živnosti

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

V prípade, ak spoločnosť s ručením obmedzeným hodlá prevádzkovať živnosť, je povinná to ohlásiť miestne príslušnému živnostenskému úradu podľa jej sídla.

Ohlásenie živnosti sa vykoná prostredníctvom vyplnenia formulára na ohlásenie živnosti, doloženia potrebných príloh a zaplatenia správneho poplatku v správnej výške (pozri text nižšie).

Náležitosti ohlásenia živnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným v ohlásení uvedie:

  1. obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, teda konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným a spôsob, akým budú v mene spoločnosti konať, pri konateľoch spoločnosti je možné uviesť aj vyhlásenie, že navrhovaný konateľ spoločnosti nie je vedený ako