dnes je 29.5.2024

Input:

Vyplnenie daňového priznania fyzických osôb v príkladoch - typ A

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.1.2 Vyplnenie daňového priznania fyzických osôb v príkladoch – typ A

Ing. Viera Mezeiová


Daňovníkovi (Juraj K.) za zdaňovacie obdobie roku 2017 plynuli tieto príjmy:

  1. Poberal nemocenské za mesiace január až apríl 2017.
  2. Od 1. mája 2017 mu plynul príjem zo závislej činnosti od zamestnávateľa A vo výške 1 000 €/mesačne. Juraj mal u tohto zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov.
  3. Vzhľadom na skutočnosť, že Juraj bol chorý aj v roku 2016 a jeho PN-ka trvala nepretržite viac ako 6 mesiacov, zamestnávateľ A mu po skončení PN-ky vyplatil sociálnu výpomoc v sume 2500 €.
  4. V mesiaci júli 2017 pracoval na dohodu o vykonaní práce pri zbere paradajok a zamestnávateľ B, ktorý má v predmete činnosti poľnohospodársku činnosť, vyplatil Jurajovi za prácu 500 € a v hodnote 210 € paradajky.
  5. U zamestnávateľa A valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení časti zisku