dnes je 27.5.2024

Input:

Účtovanie kurzových rozdielov pri fakturácii z Číny v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

6.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.2.3 Účtovanie kurzových rozdielov pri fakturácii z Číny v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ailina Hanková


Fyzická osoba podnikateľ (FO podnikateľ) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Na bezhotovostné platby a príjmy využíva svoj podnikateľský účet zriadený v slovenskej banke. Okrem tohto účtu má aj svoj vlastný osobný devízový účet ako fyzická osoba.

FO podnikateľ potrebuje zrealizovať platbu za prijatú faktúru zo zahraničia - tretej krajiny (Čína). Suma na faktúre z Číny je v dolároch.

FO podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je povinný pri účtovaní dodržiavať:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”)

  • opatrenie MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o