dnes je 30.5.2024

Input:

SZČO a predaj časti podniku z pohľadu DPH v roku 2019

1.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.2.1 SZČO a predaj časti podniku z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Monika Ziškayová


Chcela by som sa spýtať na predaj podniku - ale len jeho časti, nie ako celok. Predávajúci bude SZČO platiteľ DPH, kupujúci zatiaľ ešte nie je známy, či to bude SZČO alebo s.r.o.

1) Sú tam ešte nejaké nejaké podmienky okrem toho, že obaja musia byť platitelia DPH?

2) Tento predaj podľa § 10 ods. 1 zákona o DPH bude oslobodený od DPH alebo daň odvedie kupujúci?

Pozn. predaj sa uskutoční v roku 2019.

Predaj a kúpa podniku sa realizuje prostredníctvom Zmluvy o predaji podniku. Charakteristickou črtou tejto zmluvy je, že jej predmetom nie je jednotlivá vec, ale podnik ako súbor hmotných, osobných a nehmotných zložiek podnikania, prípadne jeho vymedzená časť. Z obsahu zmluvy musí byť zrejmé, že ide o prechod všetkých práv a záväzkov, ktoré prislúchajú k podniku a nielen o predaj niektorých