dnes je 27.5.2024

Input:

SZČO a cestovné náhrady

19.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.1.2 SZČO a cestovné náhrady

Ing. Ľuboslava Minková

Zákon o cestovných náhradách nezahŕňa do svojho osobného rozsahu SZČO; rozsah výdavkov (nákladov), ktoré si SZČO môže zahrnúť do daňových výdavkov (nákladov), je vymedzený v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZDP”).


Pod pojmami „SZČO – podnikateľ”, „podnikateľ” sa rozumie fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Postavenie SZČO a  zamestnanca

Zamestnanec a SZČO má rozdielne postavenie vo väzbe na výdavky vzniknuté pri výkone práce mimo pravidelného pracoviska zamestnanca alebo mimo miesta, v ktorom túto činnosť SZČO vykonáva pravidelne. U zamestnanca ide o náhradu výdavkov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonávanou pracovnou cestou a u SZČO ide o zahŕňanie výdavkov do daňových výdavkov.

SZČO predstavuje osobitnú skupinu osôb,