dnes je 27.5.2024

Input:

Prerušenie, vylúčenie, úľavy a zánik povinnosti zamestnanca platiť odvody v roku 2017

24.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.10.1.2 Prerušenie, vylúčenie, úľavy a zánik povinnosti zamestnanca platiť odvody v roku 2017

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Mzdoví účtovníci v roku 2017 pri výpočte a účtovaní odvodov zamestnancov musia podľa dochádzkového listu zamestnanca v mzdovej listine u fyzických osôb zohľadňovať prerušenie, vylúčenie, úľavy a zánik povinnosti zamestnanca platiť odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Tieto otázky sú riešené predovšetkým v nasledujúcej právnej úprave:

Vznik, zánik, prerušenie, vylúčenie povinnosti byť poistený, úľavy na poistení, spôsob výpočtu, platenia a odvádzania jednotlivých druhov poistenia v súvislosti so sociálnym poistením do Sociálnej poisťovne ako aj nároky poistencov na dávky plynúce z jednotlivých druhov poistení upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n.

Vznik,