dnes je 27.5.2024

Input:

Nesprávne vykonávanie zrážok zo mzdy a právne následky s tým spojené v roku 2017

10.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.07.1.1 Nesprávne vykonávanie zrážok zo mzdy a právne následky s tým spojené v roku 2017

JUDr. Martina Jenčová

Postavenie zamestnávateľa je v exekučnom konaní veľmi špecifické, napriek tomu však má ako tretia osoba v konaní svoje práva a povinnosti, vyplývajúce z Exekučného poriadku.

Zákon netaxatívne, avšak postupne, v jednotlivých ustanoveniach vymedzuje práva a povinnosti platiteľa mzdy, a hlavne pri nedodržaní povinností uvádza aj sankcie. Tie môžeme rozdeliť do dvoch skupín: poddlžnícka žaloba a poriadková pokuta. Ak sa postupne pozrieme na jeho povinnosti, tou prvou je povinnosť poskytnúť exekútorovi súčinnosť bez zbytočného odkladu, a to v zmysle ust. § 42 ods. 2 EP (ak hovoríme o konaniach začatých po 1. 4. 2017), resp. ust. § 34 EP – pokiaľ ide o konania začaté do 31. 3. 2017. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok uloženie