dnes je 27.5.2024

Input:

Nárok na dovolenku z pohľadu Zákonníka práce v roku 2017

17.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.14.2.3 Nárok na dovolenku z pohľadu Zákonníka práce v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu od 03.04.2017. Má nárok na dovolenku za celý kal. rok vo výške 25 dní a my sme mu vypočítali alikvotnú časť odo dňa uzavretia zmluvy do konca roka 25/12*8 = 16,5 dňa, nakoľko PP nevznikol od 01.4 ale 3.4. 1.4 a 2.4 sú vlastne dni víkendu, zamestnanec tvrdí, že má nárok aj za apríl 2017. Je postup správny?

Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Účelom dovolenky je zotavenie zamestnanca po práci a regenerácia jeho duševných a fyzických síl. Právna úprava dovolenky v ZP tak významným spôsobom prispieva k realizácii ústavného práva zamestnancov na odpočinok po vykonanej práci.

Právo zamestnanca na dovolenku je osobným zákonným právom zamestnanca.