Daňový kalendár
marec 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania FO typ B

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 19.3.2019
 1 USD1,13 EUR (+0,01)
 1 GBP0,86 EUR (+0,01)
 1 PLN4,3 EUR (-0)
 1 CZK25,62 EUR (-0,05)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Živnostníci sú povinní oznámiť prerušenie živnosti, vlani tak urobilo 12 tisíc SZČOGarancia

20.3.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), aby nezabúdali na svoju povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni prerušenie povinného poistenia v prípade, ak si pozastavia svoju živnosť na živnostenskom úrade, alebo ...
viac

Príspevok na dopravu zamestnancov v jednoduchom účtovníctveGarancia

19.3.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál V rámci aktívnej politiky zamestnanosti umožňuje zákon o službách zamestnanosti poskytnúť zamestnávateľovi aj príspevok na dopravu do zamestnania. Tento príspevok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť zamestnávateľovi na základe ...
viac

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu B za zdaňovacie obdobie 2018Garancia

18.3.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 vzniká daňovníkovi v prípade, ak jeho zdaniteľné príjmy v roku 2018 presiahli sumu 1 915,01 eur. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého celkové ...
viac

Zmeny v tlačivách v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti fyzických osôb v roku 2019Garancia

14.3.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR vydalo na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív podľa č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn.n.p. ( ZDP ) Oznámenie č. MF/016579/2018-721 o určení vzorov tlačív podľa ZDP v súvislosti s príjmami zo ...
viac

SZČO: Ako si vypočítam poistné, ak platím len za časť mesiaca?Garancia

13.3.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Ak sa u samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) alebo dobrovoľne poistenej osoby (DPO) počas kalendárneho mesiaca vyskytli obdobia, kedy mali vylúčenú povinnosti platiť poistné alebo obdobia prerušenia povinného poistenia u SZČO, poistné platia len za dni ...
viac

Podnikateľ na pracovných cestáchGarancia

12.3.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Cestovné náhrady (stravné, náhrady za spotrebované PHL), na ktoré vznikol podnikateľovi nárok podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a zákona o cestovných náhradách, zaúčtuje vtedy, keď si ich skutočne vyplatí. Výdavky vzniknuté v ...
viac

Odklad daňového priznania SZČO nemusia oznamovať Sociálnej poisťovniGarancia

11.3.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá bude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, nie je povinná o tomto predĺžení informovať Sociálnu poisťovňu. Poistné v rovnakej výške ako doteraz (určené z vymeriavacieho základu na základe ...
viac

Vykazovanie zásob na konci roka v jednoduchom účtovníctveGarancia

6.3.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Podľa § 8 ods.5 opatrenia MF SR č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave ...
viac

SZČO: Daňové priznanie je dôležité aj pre vaše sociálne poistenieGarancia

5.3.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Daňové priznanie, ktoré živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) podávajú ku koncu marca (ak nepožiadajú o odklad) je dôležité aj pre ich sociálne poistenie. Správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok ...
viac

Daňová evidencia príjmov zo živnosti a príjmov z poľnohospodárskej výroby obsiahnutá v daňovom priznaní v roku 2019Garancia

4.3.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikám v službách, ale začali sme aj v poľnohospodárstve a to údržbou priľahlých pozemkov. Na to sme dostali dotáciu z PPA, ktorú sme zaúčtovali ako zdaniteľný príjem a majiteľom pozemkov sme podľa zmluvy o nájme vyplatili nájom za ...
viac
Najčítanejšie

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BGarancia

23.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2018 typ B (ďalej len „DP”). V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Komentár k ZDP § 43 - Daň vyberaná zrážkouGarancia

31.12.2018, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová § 43 (1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške a) 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), b) 19 % z príjmov podľa odsekov 2 a 3 okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c), c) 35 % ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zmluvná pokuta, úrok z omeškaniaGarancia

17.12.2013, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právne predpisy a súvisiace predpisy Pokuty a penále predstavujú sankcie za nesplnenie resp. porušenie zmluvných povinností (záväzkov) alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. V rámci obchodno-záväzkových vzťahov pri ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2019 Z.z. novela op. č. 419/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2019 v čiastke č. 1)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 36/2019 Z.z. novela zák. č. 586/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.2.2019 v čiastke č. 17)
  • 47/2019 Z.z. novela vyhl. č. 67/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce od 1.1.2019 – aplikačný seminár

25.4.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.5.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019

17.4.2019, Nitra
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: