Daňový kalendár
jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2019 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček k Vášmu predplatnému
Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2019 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 17.6.2019
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,25 EUR (-0)
 1 CZK25,54 EUR (-0,04)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 Najnovšie

Poistenie majetku podnikateľa v jednoduchom účtovníctveGarancia

11.6.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Poistenie v najvšeobecnejšom slova zmysle možno definovať ako formu prenesenia rizika hroziaceho subjektom (podniku, súkromnému podnikateľovi alebo občanovi) v dôsledku pôsobenia určitých náhodných javov na špecializovanú inštitúciu - ...
viac

Nepotrebné zásoby ako dar v jednoduchom účtovníctveGarancia

10.6.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Predovšetkým je potrebné uviesť, že daňový výdavok (náklad) je možné principiálne zahrnúť do daňových výdavkov len za podmienok stanovených v zákone č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Podľa § 2 písm. i) tohto zákona je daňovým výdavkom výdavok ( ...
viac

Preukazovanie výdavkov na cestovné náhrady v jednoduchom účtovníctveGarancia

5.6.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Pri riešení problematiky preukázateľnosti výdavkov súvisiacich s cestovnými náhradami je nevyhnutné vychádzať predovšetkým zo zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. V rámci neho sa preukázateľnosť výdavkov viaže najmä na ustanovenia § 3 ...
viac

Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane poskytnuté pri príležitosti letných dovoleniek (tzv. 13. mzda) a vianočných sviatkov (tzv. 14. mzda) v roku 2019Garancia

4.6.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. marca 2019 sa zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v čl. V mení znenie § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ...
viac

Pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov - automatická registrácia daňových subjektov správcom dane od 1.1.2021Garancia

3.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov s predpokladanou účinnosťou od roku 2020, resp. 2021. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ...
viac

Rodinný dom alebo byt zriadený ako prevádzkareň v roku 2019Garancia

30.5.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže byť rodinný dom alebo byt prevádzkarňou ? Legislatívna úprava: zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Pohľad autora na ...
viac

Príklad k opravným položkám k pohľadávkam podľa § 21 ods. 2 písm. j), § 19 ods. 3 písm. g), § 20 ods. 10 a 14 zákona o dani z príjmovGarancia

30.5.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 21 ods. 2 písm. j) ZDP daňovým výdavkom nie je tiež tvorba rezerv a tvorba opravných položiek s výnimkou podľa § 20 ZDP . Súčasne podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP platí, že daňovými výdavkami je aj tvorba rezerva opravných položiek ...
viac

Formulár daňového priznania - daň z príjmov POGarancia

30.5.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť formulár
viac

SZČO a transferové oceňovanie v roku 2019Garancia

29.5.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môj manžel je konateľom spoločnosti, nie majiteľom. Ja ako SZČO robím tejto firme účtovníctvo. Musím posielať transferovú dokumentáciu? Vysvetlenie definície závislých osôb - závislé osoby môžu vznikať na základe štyroch rôznych vzťahov - ...
viac

Návrh zákona o dani z príjmov dostal od vlády zelenúGarancia

29.5.2019, Zdroj: Ministerstvo financií SR
Vláda dnes (29.5.2019) schválila návrh zákona o dani z príjmov z dielne ministerstva financií. Návrh obsahuje opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia daňovníkov a podporu malých a stredných podnikov a takisto aj opatrenia na odstránenie bariér ...
viac
Najčítanejšie

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac

Odpočítanie DPH pri pracovných cestách v roku 2016Archív

28.10.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri výdavkoch, ktoré súvisia s pracovnými cestami zamestnancov, ktoré zamestnanci vykonávajú pre zamestnávateľa - platiteľa DPH, sa pri odpočítaní DPH uplatnia všeobecné pravidlá pre odpočítanie podľa § 49 ods. 1 až 4 a § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z. ...
viac

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BArchív

23.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2018 typ B (ďalej len „DP”). V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 141 Dôležité osobné prekážky v práciArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 141 Dôležité osobné prekážky v práci (1) Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k ZP § 50 Niekoľko pracovných pomerov s jedným zamestnávateľomArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 50 Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne.   K § 50: [Niekoľko ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 134/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 24.5.2019 v čiastke č. 53)
  • 137/2019 Z.z. novela zák. č. 161/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 27.5.2019 v čiastke č. 54)
  • 139/2019 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 142/2019 Z.z. ustanovuje požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 146/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 30.5.2019 v čiastke č. 56)
  • 155/2019 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 156/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 159/2019 Z.z. novela vyhl. č. 655/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2019 v čiastke č. 60)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce od 1.1.2019 – aplikačný seminár

27.6.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

24.7.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019

2.7.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: