Daňový kalendár
apríl 2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
23.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty

 

Darček mesiaca
Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
23.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 18.4.2019
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,87 EUR (+0,01)
 1 PLN4,27 EUR (-0)
 1 CZK25,66 EUR (-0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Povinnosti SZČO pri práci v Európskej únii v roku 2019Garancia

17.4.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak chce živnostník pracovať v niektorej z krajín Európskej únie, môže v oblasti sociálneho poistenia postupovať dvojakým spôsobom. Buď ukončí alebo pozastaví svoje pôsobenie na Slovensku a odhlási sa zo sociálneho poistenia v Sociálnej ...
viac

Dodatočné daňové priznanie SZČO a vplyv na sociálne poistenie v roku 2019Garancia

16.4.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak samostatne zárobkovo činná osoba po termíne na podanie daňového priznania zistí, že jej daňová povinnosť sa odlišuje od priznanej dane, podáva dodatočné daňové priznanie. Na základe dodatočného daňového priznania sa môže zmeniť výška ...
viac

Technické zhodnotenie automobilu v jednoduchom účtovníctveGarancia

15.4.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Výdavky na technické zhodnotenie nie sú podľa § 21 ods.1 písm. g) zákona o dani z príjmov považované za daňové výdavky. Technickým zhodnotením sa pritom rozumejú výdavky podľa § 29 ods.1 resp. ods.2 spomínaného právneho predpisu. Daňovník však ...
viac

Účtovanie pozemku v jednoduchom účtovníctveGarancia

10.4.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Pozemky majú vždy charakter nehnuteľných vecí bez zreteľa na ich výmeru a určenie - t.j. napr. aj pozemky zastavané. Pre bližšie určenie pojmu,,pozemok" je potrebné čerpať z ustanovenia § 3 ods.1 zákona č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a ...
viac

Účtovanie reklamných stavieb v jednoduchom účtovníctveGarancia

9.4.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Vychádzajúc zo Stavebného zákona (zákon č.50/1976 Zb.) je vo všeobecnosti stavba stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. ...
viac

Oslobodenie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov v roku 2019Garancia

8.4.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2019 sa za oslobodený príjem zo závislej činnosti považuje aj príspevok na rekreáciu poskytnutý zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 152a Zákonníka práce, t. j. ...
viac

Daňová strata z minulých rokov a vyplnenie daňového priznania FO typ B v roku 2019Garancia

4.4.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Som SZČO, platca DPH, vediem jednoduché účtovníctvo. V rokoch 2013,2014,2015 som vykázala stratu. V roku 2016, 2017 som začala umorovať 1/4 z celkovej sumy straty. Za rok 2018 vychádza 3/4 umorovania straty. Môžem tam zarátať aj rok 2013? ...
viac

Poistné SZČO počas poberania materskej dávky v roku 2019Garancia

3.4.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociálna poisťovňa upozorňuje budúce matky živnostníčky, ktoré sú povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené, že počas poberania materskej dávky nemusia platiť poistné na nemocenské a na dôchodkové poistenie. V tomto období sa na ne ...
viac

Tichý spoločník účtujúci v jednoduchom účtovníctveGarancia

2.4.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Tiché spoločenstvo vzniká na základe zmluvy uzavretej podľa § 673 až § 681 Obchodného zákonníka. Uzavretím zmluvy o tichom spoločenstve nevzniká nový právny subjekt. Zmluvou o tichom spoločenstve sa len zaväzuje tichý spoločník poskytnúť ...
viac

Platenie odvodov pri súbehu materskej a SZČO v roku 2019Garancia

1.4.2019, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa požiadala o materské z pracovného pomeru a zároveň zo živnosti. Materské však poberá len z pracovného pomeru. Musí počas poberania materského platiť odvody zo živnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne ? V zmysle § 140 ods. ...
viac
Najčítanejšie

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BGarancia

23.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2018 typ B (ďalej len „DP”). V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie pohonných látok v jednoduchom účtovníctveArchív

18.10.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednoduché účtovníctvo na rozdiel od podvojného účtovníctva je koncipované ako účtovníctvo daňové, ktoré vo svojej podstate vychádza z ustanovení zákona o dani z príjmov. Podstata jednoduchého účtovníctva spočíva v tom, že pokiaľ sa správne účtujú výdavky a ...
viac

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac

Výpočet dane z príjmov fyzických osôbArchív

9.7.2018, Ing. Jana Kušnírová PhD., Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jana Kušnírová PhD.; Ing. Viera Mezeiová Daň z príjmov fyzických osôb sa vypočíta zo základu dane vynásobením sadzbou dane 19 %, alebo 25% podľa  § 15  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ).  Základ dane sa zistí ako súčet: 1. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)Archív

11.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (rovnako sa postupuje aj v prípade, ak daňovníkom je manželka a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manžela) sa postupuje v súlade s ust. § 11 ods. 3 ZDP . Daňovník môže ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 36/2019 Z.z. novela zák. č. 586/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.2.2019 v čiastke č. 17)
  • 47/2019 Z.z. novela vyhl. č. 67/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 55/2019 Z.z. novela zák. č. 513/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 60/2019 Z.z. ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 75/2019 Z.z. novela vyhl. č. 124/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
  • 89/2019 Z.z. ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry (vyšlo dňa: 11.4.2019 v čiastke č. 38)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce od 1.1.2019 – aplikačný seminár

27.6.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

21.5.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019

13.5.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: