dnes je 13.8.2022

Najnovšie

Sankčné platby v jednoduchom účtovníctveGarancia

11.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Pod pojmom „sankčné platby” je potrebné chápať rôzne penále, pokuty (vrátane zmluvných pokút), poplatky z omeškania, úroky z omeškania ale aj paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok. Zmluvná pokuta predstavuje jeden z často používaných zabezpečovacích prostriedkov ...

Číslovanie účtovných dokladovGarancia

11.8.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V podnikateľskej praxi sa častokrát možno stretnúť s problematikou správneho číslovania účtovných dokladov. Podnikatelia si nevedia jednoznačne odpovedať na otázku, či je nevyhnutné vpisovať ku každej účtovnej položke aj číslo pod akým je vedené v peňažnom denníku, či evidovať číselne ...

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.9.2022Garancia

9.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vzhľadom na vyššie uvedené možno teda skonštatovať, že s účinnosťou od 1. septembra 2022 sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy stravného pre časové pásma v zmysle vyššie uvedeného Opatrenia o sumách stravného sú: 6,40 € pre časové pásmo 5 až ...

Suma cestovných náhrad sa od 1. septembra 2022 opäť zvýšiGarancia

9.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V Zbierke zákonov bolo dňa 6.8.2022 publikované Opatrenie Ministerstva práce o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách č. 282/2022, pričom zvýšené sumy sa uplatnia už od 1.9.2022. Sumy základnej náhrady za používanie cestných ...

Minimálna mzda v roku 2023Garancia

29.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Právo zamestnanca na odmenu za vykonanú prácu zakotvuje čl. 36 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ustanoví zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Minimálna mzda predstavuje najnižšiu ...

Ceniny v účtovníctveGarancia

26.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V jednoduchom účtovníctve podnikateľa predstavujú ceniny rovnako ako napríklad šeky resp. peňažná hotovosť krátkodobý finančný majetok. Ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. Podľa ustanovenia §12 ods. 1 postupov účtovania v JÚ sa ako ceniny účtujú najmä poštové známky, kolky, zakúpené ...

Komentár k Prílohe č. 1b Zákonníka práceGarancia

25.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Príloha č. 1b k Zákonu č.  311/2001 Z. z. SEZÓNNE PRÁCE Sezónnou prácou na účely dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce podľa  § 228a ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. je pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje ...

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

25.7.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. § 223 Zákonník práce  umožňuje okrem pracovného pomeru uzatvoriť zamestnávateľovi s fyzickou osobou aj osobitné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  (  § 223 - 228a  ) . Tieto dohody majú charakter pracovnoprávneho vzťahu ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
viac článkov
Najčítanejšie

Najdôležitejšie legislatívne zmeny v roku 2018

20.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2018, Predĺženie doby archivácie účtovných dokladov od 1. 1. 2018, Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2018, Novela daňového poriadku od 1. 1. 2018, Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v roku 2018 Pripravili sme pre Vás ...

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka u invalidného dôchodcu

12.9.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová Podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z.z. odani zpríjmov vzn.n.p. (ZDP), si môže daňovník –fyzická osoba uplatniť zaktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a2 ZDP) nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZDD). Na rok 2018 je to suma vo výške 3 830,02 €, ktorá sa však udaňovníka ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2018 a 2019

15.12.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Horniaček Národná rada SR na svojom zasadnutí 7. decembra tohto roka schválila návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá obsahuje veľké množstvom zmien. Ide predovšetkým o tieto zmeny: Národná rada SR na svojom zasadnutí 7. decembra tohto roka ...

Elektronická komunikácia platná aj pre SZČO už od 1.7.2018

22.11.2017, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Božena Jurčíková Podľa § 165g ods. 2 ZSD je povinnosť elektronickej komunikácie podnikateľov; fyzické osoby posunutá s účinnosťou od 1. 7. 2018. Je to z dôvodu, aby sa fyzické osoby- podnikatelia dostatočne aj technicky vybavili a pripravili na elektronickej komunikácie so správcom dane. Vzťahuje ...

Príjem a obrat v jednoduchom účtovníctve

28.4.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Čo je v jednoduchom účtovníctve hrubý príjem a obrat? V jednoduchom účtovníctve sú účtované subdodávky dodávateľov časti diela. Zo znenia otázky nie je zrejmé v akých súvislostiach je položená. Z uvedeného titulu možno tak vo všeobecnosti skonštatovať, že pojem „obrat“ je ...

viac článkov
O čom sa hovorí
Ukrajincom pracujúcim na Slovensku ako SZČO sa preruší sociálne poistenie, ak odišli posilniť armádu na Ukrajine O podporu z "Prvej pomoci " za február 2022 možno žiadať až do konca apríla 2022 ÚVO pripravil špecifickú príručku s názvom Vybrané sociálne hľadiská časť 1 Daňovníkov upozorníme na nesprávny odpočet daňovej straty Minimálne odvody pre SZČO sa od januára zvýšia o 18,40 eura Výška pomoci pre mikro a malé podniky v rámci Prvej pomoci  stále rastie Prijali sme už takmer tretinu daňových priznaní Novela sociálneho poistenia prináša pre ľudí modernizáciu a stabilitu O podporu v čase skrátenej práce možno žiadať pri existencii vonkajšieho faktora Do e-Služieb sa prihlásite s Grid kartou už len do 31. marca 2022, aktivujte si nový prístup Náklady na povinné testovanie zamestnancov majú firmy preplatené Finančná správa doručila už vyše 206-tisíc oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti Sociálna poisťovňa predstavila nový Elektronický účet poistenca Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za február 2022 Sociálna poisťovňa sprístupní nové informácie pre zamestnávateľov register SZČO Živnostníci môžu žiadať o pomoc za mesiac marec cestovné náhrady živnostníka Lekár pri karanténnej práceneschopnosti vydáva poistencovi tlačivo pre zamestnávateľa až pri ukončení PN Vláda schválila odklad odvodov do Sociálnej poisťovne aj za mesiac február O podporu z Prvej pomoci plus za február možno žiadať až do konca apríla kalkulačka szčo 2017 Ďalšie praktické tipy a kontrolné zoznamy na zdravú a efektívnu teleprácu Zamestnávatelia, pozor na zmeny pri zamestnancoch s tzv. odvodovou úľavou - výnimka sa už skončila Podpora bezpečnosti a zdravia u telezamestnancov: politiky, predpisy a správy o prevencii
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

18.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

19.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Elektronická PN

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v stravnom od 1.9.2022

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 25.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
august 2022
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 12.8.2022
1 EUR1,03 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,68 PLN (-0,02)
1 EUR24,35 CZK (-0,05)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
Kalkulačka na výpočet poistného
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Semináre, Online konferencie