Daňový kalendár
máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.5.2019
 1 USD1,11 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,31 EUR (+0,01)
 1 CZK25,82 EUR (+0,03)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

Kalkulačka na výpočet poistného

 

VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 Najnovšie

Príklad k § 2 ods. 1 písm. d) zákona o DPHGarancia

23.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: d) dovoz tovaru do tuzemska. Dovozom tovaru rozumieme nákup tovaru v tretej krajine (mimo územia Európskej únie), ktorý bol dovezený z tretieho štátu na územie Európskej únie. Spoločnosť z ...
viac

Príklad k § 2 ods. 1 písm. c) zákona o DPHGarancia

22.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát”). Platiteľ dane, ktorý je registrovaný v Rakúsku dodáva tovar inému platiteľovi ...
viac

Príklad k § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPHGarancia

21.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: b) poskytnutie služby (ďalej len „dodanie služby”) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Odberateľovi vznikla škoda z dodávky tovaru, ...
viac

Stravné poukážky a DPH v jednoduchom účtovníctveGarancia

21.5.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál Podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov je daňovým výdavkom stravné vynaložené daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za každý odpracovaný deň v kalendárnom mesiaci, najviac v rozsahu a vo ...
viac

Príklad k § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPHGarancia

20.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Je dodávka nábytku predmetom dane, ak platiteľ dane, ktorý je majiteľom firmy ...
viac

Preúčtovanie zásob do dlhodobého majetku v jednoduchom účtovníctveGarancia

20.5.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál V rámcijednoduchého účtovníctva sa opeňažnom hospodárení účtuje vpeňažnom denníku oddelene od evidencie majetku, ktorý sa vzťahuje kčinnosti účtovnej jednotky azáväzkov ztejto činnosti vyplývajúcich. V rámci jednoduchého účtovníctva sa o ...
viac

Exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmovGarancia

15.5.2019, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. Druhým najrozšírenejším spôsobom vykonania exekúcie je exekúcia zrážkami zo mzdy. Najčastejšie sa vykonáva zároveň s exekúciou prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Aby k tomuto ...
viac
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Exekúcia predajom hnuteľných vecíGarancia

15.5.2019, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Exekúcia predajom hnuteľných vecí patrí medzi menej časté spôsoby vykonania exekúcie. Exekútor k tomuto spôsobu pristupuje skôr v prípade, ak iné spôsoby vykonania exekúcie (najmä exekúcia prikázaním ...
viac
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Exekúcia predajom nehnuteľnostiGarancia

15.5.2019, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Exekúcia predajom nehnuteľnosti taktiež nepatrí k veľmi preferovaným spôsobom vykonania. A najmä vzhľadom na možné využitie iných spôsobov ako aj na to, že samotná pohľadávka často nie je až tak vysoká, aby ...
viac
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Exekúcia na nepeňažné plnenieGarancia

15.5.2019, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. O exekúciu na nepeňažné plnenie ide vtedy, ak exekučný titul zaväzuje k určitej povinnosti - výrok rozhodnutia teda nestanovuje zaplatenie peňažnej pohľadávky, ale nejakú inú ...
viac
ZámokPrístupné pre: SZČO Profi komplet
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BArchív

23.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2018 typ B (ďalej len „DP”). V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zmluvná pokuta, úrok z omeškaniaGarancia

17.12.2013, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právne predpisy a súvisiace predpisy Pokuty a penále predstavujú sankcie za nesplnenie resp. porušenie zmluvných povinností (záväzkov) alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. V rámci obchodno-záväzkových vzťahov pri ...
viac

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...
viac

Komentár k ZP § 50 Niekoľko pracovných pomerov s jedným zamestnávateľomArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 50 Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne.   K § 50: [Niekoľko ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...
viac
O ČOM SA HOVORÍ
Najnovšie Právne predpisy
  • 60/2019 Z.z. ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 75/2019 Z.z. novela vyhl. č. 124/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
  • 89/2019 Z.z. ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry (vyšlo dňa: 11.4.2019 v čiastke č. 38)
  • 105/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 109/2019 Z.z. novela vyhl. č. 378/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 134/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 24.5.2019 v čiastke č. 53)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce od 1.1.2019 – aplikačný seminár

27.6.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

24.7.2019, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia Maděřičová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019

2.7.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Zuzana Kvasničková
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: