dnes je 24.1.2020
Najnovšie

Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020Garancia

23.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúcich podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Cigaretou sa rozumie tabakový povrazec, ktorý je bez ďalších úprav určený na ...

Oslobodenie od dane pri dovoze pohonných látok v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020Garancia

22.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze pohonných látok v osobnej batožine cestujúcich, pri uplatnení peňažných limitov podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Minerálne oleje vyrobené na daňovom území, ...

Vzor zmluvy o združeníGarancia

22.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Zmluva o združení uzavretá v zmysle ustanovení § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Účastník združenia č. 1 Meno a Priezvisko:.............................................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: SZČO Profi komplet

Oslobodenie od dane pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020Garancia

21.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov v osobnej batožine cestujúcich podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Alkoholickým nápojom sa rozumie víno, medziprodukt, lieh a pivo, ...

Virtuálna mena v jednoduchom účtovníctveGarancia

21.1.2020, Ing. Ján Mintál , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Mintál  Pri nadobudnutí virtuálnej meny za eurá alebo inú cudziu menu sa tento výdavok prvotne účtuje v peňažnom denníku ako výdavok, ktorý podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”) neovplyvňuje základ ...

Vzor dohody o splátkach dlhuGarancia

21.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor DOHODA O SPLÁTKACH DLHU uzatvorená v zmysle ustanovenia  § 51  Občianskeho zákonníka medzi: Dlžníkom: Meno a priezvisko: .............................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: SZČO Profi komplet

Judikatúra z oblasti vymáhania pohľadávokGarancia

21.1.2020, JUDr. Monika Jurčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 18.08.2009, spisová značka  32 Cdo 2421/2009, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovísk NS ČR 102/ 2010) Zmluvou o postúpení pohľadávky možno ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: SZČO Profi komplet

Vzor zmluvy o výpožičkeGarancia

21.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝPOŽIČKE uzatvorená v  zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Požičiavateľ: Meno a priezvisko: ........................................................... Bydlisko: ............ ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: SZČO Profi komplet

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2020Garancia

20.1.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho ...

Príklady k § 103 Zákonníka práce - Základná výmera dovolenkyGarancia

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad : trvalá starostlivosť o dieťa V praxi nastali tieto situácie - rodičia dieťaťa sa rozviedli. V rozhodnutí súd sú určil, že osobnú starostlivosť bude mať matka dieťaťa a otec bude mať právo styku s dieťaťom. Má otec právo ...

viac článkov
Najčítanejšie

Živnostenský registerArchív

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

17.12.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňovník, fyzická osoba, vedie jednoduché účtovníctvo. Vo svojej evidencii už niekoľko rokov eviduje pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od ďalšieho vymáhania týchto pohľadávok? Postupy účtovania ...

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri účtovných operáciách týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva je nutné vychádzať z Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74 - Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve. V súlade s týmto opatrením musí účtovná jednotka viesť okrem iných kníh aj ...

Zálohové platby v jednoduchom účtovníctveArchív

28.9.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

V podnikateľskej praxi sa možno bežne stretnúť s určitou formou predfaktúr, ktoré sa vystavujú pred dodaním tovaru či služby, pričom ich úlohou je slúžiť ako zabezpečovací nástroj na zaplatenie dodávky. Označujú sa ako zálohové faktúry, ...

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania typ BArchív

23.1.2019, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tejto časti uvedieme praktický príklad na vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2018 typ B (ďalej len „DP”). V praktickom príklade sú uvedené viaceré druhy príjmov daňovníka, ich zdanenie a uvedenie, resp. neuvedenie do ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákonník práce od 1.1.2020 – aplikačný seminár

24.3.2020, Žilina
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová
Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

12.3.2020, Bratislava
Lektorky: JUDr. Alena Huťanová
Objasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.3.2020, Trenčín
Lektorka: Ing. Veronika Frnková, PhD.
Podľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Daňový kalendár
január 2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.1.2020 - spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2020
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.1.2020 - spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 23.1.2020
1 EUR1,11 USD (-0)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,24 PLN (-0)
1 EUR25,14 CZK (+0,08)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
Kalkulačka na výpočet poistného
VIDEOSEMINÁRE
Videosemináre nájdete tu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV


www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk