dnes je 29.5.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 106/2023 Z. z.- Zákon, ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

14.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.293 Výklad k zákonu č. 106/2023 Z. z.- Zákon, ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

JUDr. Renáta Považanová

V súvislosti so zlúčením štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik so štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ku ktorému dôjde na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako zakladateľa, podľa § 14 ods. 4 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, bolo potrebné vykonať aj legislatívnu úpravu v zákone, ktorý výslovne uvádza názov zanikajúceho štátneho podniku.

Za týmto účelom bol dňa 31. marca 2023 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnený zákon č. 106/2023 Z. z., ktorým sa