dnes je 21.4.2024

Input:

Účtovanie platby za ubytovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

3.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.2.3 Účtovanie platby za ubytovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Katarína Biňasová

Moja otázka sa týka účtovania dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Ide o zrazenú daň za službu od zahraničného dodávateľa za sprostredkovanie ubytovania - booking pri jej výplate do zahraničia.

Ako uvedenú platbu zúčtovať v jednoduchom účtovníctve? Na uvedenej faktúre totiž vznikol nedoplatok z dôvodu zrazenej dane.

Je zároveň táto zrazená daň aj daňovým výdavkom? Táto daň bola totiž zrazená zo služby ktorá je daňovým výdavkom.

Prijatie faktúry od zahraničného dodávateľa za sprostredkovanie ubytovania – booking, napr. v sume 100 € zaúčtuje fyzická osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva ako záväzok voči zahraničnému dodávateľovi vo výške 100 €.

V súlade s § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších