dnes je 4.12.2023

Input:

Príklad k § 65 ods. 3 zákona o DPH

24.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.84 Príklad k § 65 ods. 3 zákona o DPH

Ing. Juraj Válek, PhD.

§ 65 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

(3) Základom dane pri predaji služieb cestovného ruchu je kladný rozdiel medzi celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a súčtom cien služieb cestovného ruchu obstaraných od iných osôb. Tento rozdiel predstavuje prirážku cestovnej kancelárie, ktorá sa považuje za cenu s daňou.


Cestovná kancelária predala svojmu zákazníkovi zájazd do Bruselu v cene 850 eur, ktorý zahŕňa ubytovanie a stravovanie v hoteli v Bruseli, pričom cestovná kancelária nakúpila takúto službu od hotela v cene 700 eur. Ako sa vypočíta základ dane a aká je dańová povinnosť cestovnej kancelárie?

Základ dane, je prirážkou cestovnej kancelárie a vypočíta sa 850 – 700 = 150 eur. Následne je cestovná kancelária, ktorá je platiteľom dane, povinná odviesť daň v sume 25 eur (výpočet: