dnes je 27.9.2023

Input:

Prenos daňovej povinnosti pri DPH v roku 2023

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.3 Prenos daňovej povinnosti pri DPH v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ A dodal podnikateľovi B predmet spolu s montážou, podliehajúce samozdaneniu stavebných prác § 69 ods. 12 písm. j) ZDPH. Faktúra bola vystavená s prenosom daňovej povinnosti. Následne podnikateľ B predá tento už namontovaný predmet ďalej podnikateľovi C, teda sám už montáž nevykonáva. Ako je potrebné správne vystaviť faktúru od podnikateľa B pre podnikateľa C? V režime s DPH 20  %, keďže montáž už pri ďalšom predaji sám nevykoná (už bola vykonaná v prvom dodaní od podnikateľa A) alebo tiež v režime prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o DPH – (ako kúpil, tak predáva ďalej), t. j. zachová sa pôvodný režim DPH?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č.  222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
  • -> Nariadenie Komisie (EÚ) č.  1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa