dnes je 20.4.2024

Input:

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2017

10.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.1.2 Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2017

Ing. Viera Mezeiová

Platenie preddavkov na daň z príjmov FO ustanovujú § 34 a § 35 ZDP. Preddavkom na daň podľa § 2 písm. u) ZDP je povinná platba na daň, ktorá sa platí správcovi dane v eurách v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie nie je ešte známa.

§ 35 ZDP

Aj v roku 2017 je zamestnávateľ povinný zraziť preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) pri výplate alebo pri poukázaní, alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy (zdaniteľný príjem zo závislej činnosti znížený o povinné poistné na SP a  ZP a 1/12 NČZD na daňovníka) zamestnancovi k dobru bez ohľadu na to, za ktoré obdobie sa vypláca. Ak zamestnávateľ vykonáva vyúčtovanie príjmov zo závislej činnosti mesačne, zrazí preddavok na daň pri vyúčtovaní zdaniteľnej mzdy za uplynulý kalendárny mesiac, pričom