dnes je 28.9.2023

Input:

Predaj obchodného podielu v JÚ v roku 2023

15.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.2 Predaj obchodného podielu v JÚ v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ ako súčasť svojich podnikateľských aktivít obstaral v roku 2019 obchodný podiel v spoločnosti ABC, s.r.o. v hodnote 2 600 eur a obchodný podiel v spoločnosti XYZ, s.r.o. v hodnote 3 200 eur. Obchodné podiely predal v roku 2023 nasledujúcim spôsobom: obchodný podiel v spoločnosti ABC, s.r.o. za cenu 4 000 eur a obchodný podiel v spoločnosti XYZ, s.r.o. za cenu 3 000 eur. Aký daňovo – účtovný režim sa vzťahuje na uvedený prípad?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.,
  • -> zákon č.  431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.,
  • -> Opatrenie č.  MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva,