dnes je 26.9.2023

Input:

Požičaný automobil a výdavky na PHM v roku 2023

14.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.1 Požičaný automobil a výdavky na PHM v roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľ podniká na základe živnostenského oprávnenia a pri svojej činnosti používa vozidlo, ktoré si požičal od svojho syna. Môže si podnikateľ uplatniť sadzbu základnej náhrady?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Stanovisko:

Vychádzajúc z ustanovenia § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, je možné postup v ňom obsiahnutý aplikovať len v prípade fyzických osôb dosahujúcich príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov resp. príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 spomínaného právneho predpisu.

Daňové výdavky v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia si však môže pri používaní vozidla uplatniť len ten daňovník, ktorý použije vlastné osobné motorové vozidlo, nie vypožičané alebo prenajaté. V súvislosti s uvedeným je