dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 55f Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.6 Komentár k ZDPH § 55f Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 55f ods. 1

Platiteľ registrovaný podľa § 4 alebo 4b uplatňuje nárok na vrátenie dane v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, podaním žiadosti o vrátenie dane elektronickými prostriedkami prostredníctvom portálu Finančnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „portál Finančnej správy”). Žiadosť o vrátenie dane môže platiteľ registrovaný podľa § 4 podať, ak v členskom štáte, v ktorom žiada vrátenie dane, nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje