dnes je 20.4.2024

Input:

Daňová evidencia príjmov zo živnosti a príjmov z poľnohospodárskej výroby obsiahnutá v daňovom priznaní v roku 2019

4.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.2.2 Daňová evidencia príjmov zo živnosti a príjmov z poľnohospodárskej výroby obsiahnutá v daňovom priznaní v roku 2019

Ing. Katarína Biňasová


Podnikám v službách, ale začali sme aj v poľnohospodárstve a to údržbou priľahlých pozemkov. Na to sme dostali dotáciu z PPA, ktorú sme zaúčtovali ako zdaniteľný príjem a majiteľom pozemkov sme podľa zmluvy o nájme vyplatili nájom za využívanie ich pozemkov. Stačí len na základe priložených nájomných zmlúv zaúčtovať výdaje ako ovplyvňujúce základ dane alebo niekde v daňovom priznaní zvlášť evidovať príjmy a výdaje z poľnohospodárskej činnosti?

Príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) a v daňovom priznaní