dnes je 13.4.2024

Input:

Čerpanie sociálneho fondu v roku 2017

5.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.07.2.1 Čerpanie sociálneho fondu v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Zamestnávateľ plánuje 2-dňovú výročnú schôdzu organizácie spojenú s tzv. teambuildingom. Zamestnávateľ prenajme zariadenie, stravu, prípadne ubytovanie. Faktúry za zabezpečenie akcie by chcel zarefundovať zo sociálneho fondu. Ešte poznámka, že v kolektívnej zmluve je uvedené, že v rámci čerpania sociálneho fondu o. i. sa môže prefinancovat schôdza, teambuilding, atď. Majú zamestnanci nejakú daňovú povinnosť vo veci prijatia takejto formy benefitu zo sociálneho fondu, v prípade, že áno, ako ma zamestnávateľ postupovať?

ZDP konkrétne neustanovuje daňový režim príjmov zo závislej činnosti v prípade uskutočnenia akcie „teambuilding” (po slovensky: budovanie kolektívu). Avšak podľa ZDP je od dane je oslobodený príjem plynúci ako:

-   výdavky na doškoľovanie zamestnancov,

- poskytnutie stravy alebo nealkoholických nápojov