dnes je 25.11.2020

Input:

Príklady ku komentáru § 32 Služby dodávané členom

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.1 Príklady ku komentáru § 32 Služby dodávané členom

Ing. Juraj Válek, PhD.

(1) Oslobodené od dane sú služby dodávané ako protihodnota členského príspevku pre vlastných členov politických strán a hnutí, cirkví a náboženských spoločností, občianskych združení vrátane odborových organizácií a profesijných komôr, ak toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž; oslobodený od dane je aj tovar dodaný týmito osobami v úzkej súvislosti s dodanou službou.

(2) Oslobodené od dane sú služby, ktoré svojim členom dodáva právnická osoba, ak

a) všetci jej členovia vykonávajú činnosť, ktorá je oslobodená od dane podľa § 28 až 41, alebo činnosť, ktorá nie je predmetom dane,

b) tieto služby sú priamo nevyhnutné na vykonávanie činnosti podľa písmena a),

c) táto právnická osoba požaduje od svojich členov len úhradu podielu na spoločných výdavkoch a

d) toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž.


Oslobodené od dane sú služby dodávané ako protihodnota členského príspevku pre vlastných členov politických strán a hnutí, cirkví a náboženských spoločností, občianskych združení vrátane odborových organizácií a profesijných komôr, ak toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž. Oslobodený od dane je aj tovar dodaný týmito osobami v úzkej súvislosti s dodanou službou. Ako aj služby, ktoré svojim členom dodáva právnická osoba, ak všetci jej členovia vykonávajú činnosť, ktorá je oslobodená od dane (konkrétne poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, ako aj zhromažďovanie finančných prostriedkov, taktiež služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti, finančné služby, predaj poštových cenín a kolkov, ako aj prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier), činnosť, ktorá nie je predmetom dane, alebo ak tieto služby sú priamo nevyhnutné na vykonávanie týchto činnosti, táto právnická osoba požaduje od svojich členov len úhradu podielu na spoločných výdavkoch a toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž.


Spoločnosť Zuby, s r.o., zaoberajúca sa dentálnou hygienou je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Organizovala pre občianske združenie zdravotníkov konferenciu,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk