dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

78/1992 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, v znení účinnom k 1.1.2020

78/1992 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. januára 1992
o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení § 6, § 20c, § 21 a poznámku pod čiarou
369/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje
a) postavenie daňových poradcov a ich činnosť pri poskytovaní daňového poradenstva a postavenie asistentov daňových poradcov,
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.