dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

725/2004 Z.z., Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.5.2018

725/2004 Z.z.
[zrušené č. 106/2018 Z.z.]
ZÁKON
z 2. decembra 2004
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
109/2005 Z.z.
1. 4. 2005
mení a dopĺňa § 16 a § 101
310/2005 Z.z.
15. 7. 2005
mení § 21, § 52, § 67, § 70, § 107
548/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
284/2008 Z.z.
1. 9. 2008
dopĺňa § 21
435/2008 Z.z.
1. 1. 2008
mení 5 novelizačných bodov
8/2009 Z.z.
1. 2. 2009
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
307/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
513/2009 Z.z.
1. 1. 2010
ruší čl. VIII
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
144/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
137/2010 Z.z.
1. 6. 2010
ručí čl. VI
519/2011 Z.z.
1. 2. 2012
mení a dopĺňa 63 novelizačných bodov
73/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
356/2012 Z.z.
1. 12. 2012
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
388/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 50 novelizačných bodov
79/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
387/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 90 novelizačných bodov
412/2015 Z.z.
1. 3. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa 2 novelizačné body
293/2017 Z.z.
1. 12. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
106/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení 1 novelizačný bod
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje podmienky prevádzky cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel v premávke na
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.