dnes je 26.1.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

67/2020 Z.z., Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení účinnom k 20.5.2022

67/2020 Z. z.
ZÁKON
z 2. apríla 2020
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
75/2020 Z.z.
9. 4. 2020
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
96/2020 Z.z.
25. 4. 2020
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
120/2020 Z.z.
20. 5. 2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
156/2020 Z.z.
17. 6. 2020
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
264/2020 Z.z.
29. 9. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
353/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
9/2021 Z.z.
19. 1. 2021
dopĺňa § 36c
47/2021 Z.z.
6. 2. 2021
dopĺňa § 24aa a 24ab
57/2021 Z.z.
12. 2. 2021
dopĺňa § 24ja
115/2021 Z.z.
31. 3. 2021
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
279/2021 Z.z.
15. 7. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
412/2021 Z.z.
15. 11. 2021
dopĺňa § 15c
469/2021 Z.z.
11. 12. 2021
dopĺňa 2 novelizačné body
65/2022 Z.z.
9. 3. 2022
dopĺňa § 24ad
169/2022 Z.z.
20. 5. 2022
dopĺňa § 30ob
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.