dnes je 3.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

62/2020 Z.z., Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení účinnom k 21.5.2021

62/2020 Z. z.
ZÁKON
z 25. marca 2020
o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
92/2020 Z.z.
25. 4. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
92/2020 Z.z.
12. 5. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
155/2020 Z.z.
17. 6. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
421/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení 1 novelizačný bod
9/2021 Z.z.
19. 1. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
179/2021 Z.z.
21. 5. 2021
dopĺňa § 5
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Lehoty
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.
  Najnovšie články
  viac článkov