dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

586/2003 Z.z., Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2019

586/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
8/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 14, dopĺňa príl. č. 1
327/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 12,§ 24,§ 68, § 87
331/2007 Z.z.
1. 8. 2007
dopĺňa § 68, prílohy
297/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 23
451/2008 Z.z.
1. 12. 2008
dopĺňa § 87
304/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
dopĺňa § 1b a § 5
332/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 87
335/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 59 novelizačných bodov
335/2012 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 3 a § 62
339/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
440/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 3
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
18/2018 Z.z.
25. 5. 2018
mení a dopĺňa § 18 a poznámky pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
36/2019 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 3, § 6 a dopĺňa § 82c
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Poslanie advokácie
(1) Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.