dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

578/2004 Z.z., Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2021

578/2004 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
720/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
351/2005 Z.z.
1. 9. 2005
mení a dopĺňa 93 novelizačných bodov
351/2005 Z.z.
1. 1. 2007
dopĺňa § 79 ods. 1 písm. s)
538/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
538/2005 Z.z.
1.1. 2007
mení § 9, § 49 ods. 1 písm. o)
282/2006 Z.z.
1. 6. 2006
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
282/2006 Z.z.
1. 1. 2007
§ 78a písm. m)
527/2006 Z.z.
1. 10. 2006
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
673/2006 Z.z.
31. 12. 2006
mení § 78a, § 78b, § 93b
272/2007 Z.z.
1. 7. 2007
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
464/2007 Z.z.
20. 10. 2007
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
653/2007 Z.z.
30. 12. 2007
mení a dopĺňa § 1 a § 92b
653/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 88 novelizačných bodov
330/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 38 a § 70
284/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 98b
447/2008 Z.z.
1. 1. 2009
dopĺňa § 93b
461/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení 17 novelizačných bodov
560/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
192/2009 Z.z.
1. 6. 2009
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
192/2009 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa § 40
214/2009 Z.z.
4. 6. 2009
mení a dopĺňa § 79
8/2010 Z.z.
1. 2. 2010
dopĺňa § 100b a § 100c
133/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 157 novelizačných bodov
34/2011 Z.z.
1.4.2011
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
250/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení § 5 a § 7
390/2011 Z.z.
12. 11. 2011
dopĺňa § 102j
362/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
512/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
512/2011 Z.z.
1. 7. 2012
dopĺňa § 80a
185/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení a dopĺňa § 5 a § 5a
313/2012 Z.z.
15. 10. 2012
dopĺňa prílohu č. 1
324/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 49 a poznámky pod čiarou
41/2013 Z.z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa 62 novelizačných bodov
153/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
153/2013 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
204/2013 Z.z.
1. 8. 2013
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
220/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
220/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 80a
220/2013 Z.z.
1. 1. 2015
mení § 80a
365/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
185/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 100 novelizačných bodov
333/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 79 a poznámku pod čiarou
53/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
53/2015 Z.z.
1. 6. 2015
dopĺňa § 79
77/2015 Z.z.
1. 5. 2015
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
77/2015 Z.z.
1. 6. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
77/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
77/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 64
77/2015 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
393/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení 7 novelizačných bodov
422/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
428/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
428/2015 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 79 a poznámku pod čiarou
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 12 a § 102v
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 67 a poznámky pod čiarou
167/2016 Z.z.
30. 4. 2016
mení § 102m
317/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
317/2016 Z.z.
29. 4. 2017
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
356/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
41/2017 Z.z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
41/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 79
92/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
92/2017 Z.z.
1. 9. 2020
mení § 92a
257/2017 Z.z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa 46 novelizačných bodov
336/2017 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa §79, §82 a poznámku pod čiarou
351/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
351/2017 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
351/2017 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
4/2018 Z.z.
15. 1. 2018
mení a dopĺňa § 100b a poznámku pod čiarou
87/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
109/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 102ag
156/2018 Z.z.
15. 6. 2018
mení 4 novelizačné body
156/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 13 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 12, § 38, § 70 a poznámku pod čiarou
192/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
192/2018 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 82 a § 83
270/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení § 7 a poznámky pod čiarou
351/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
374/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
374/2018 Z.z.
1. 3. 2019
mení § 79
374/2018 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 79 a poznámky pod čiarou
139/2019 Z.z.
1. 6. 2019
mení a dopĺňa 61 novelizačných bodov
139/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení § 79
212/2019 Z.z.
1. 8. 2019
mení a dopĺňa 3 novelizačné body a poznámku pod čiarou
231/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
383/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 45
398/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 79 a § 82
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon ustanovuje
a) podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti1) (ďalej len zdravotná starostlivosť ) fyzickými osobami a právnickými osobami,
b) podmienky
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.