dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

515/2003 Z.z., Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2013

515/2003 Z.z.
[zrušené č. 180/2013 Z.z.]
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
333/2004 Z.z.
1. 10. 2004
ruší čl. V
36/2005 Z.z.
11. 2. 2005
ruší čl. II
263/2006 Z.z.
13. 5. 2006
ruší časť § 6 ods. 1
254/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
102/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa § 3 a § 4
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon ustanovuje postavenie a pôsobnosť obvodných úradov.
§ 2
Postavenie obvodných úradov
(1) Obvodný úrad je miestny orgán štátnej
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.