dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

492/2009 Z.z., Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.6.2019

492/2009 Z.z.
ZÁKON
zo 4. novembra 2009
o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
129/2010 Z.z.
11. 6. 2010
ruší čl. X
130/2011 Z.z.
30. 6. 2011
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
381/2011 Z.z.
1. 7. 2014
ruší čl. XX
394/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 115 novelizačných bodov
520/2011 Z.z.
31. 12. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
352/2012 Z.z.
29. 11. 2012
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
206/2013 Z.z.
22. 7. 2013
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 76 a § 85b
405/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
405/2015 Z.z.
15. 3. 2016
dopĺňa § 44d, § 44e a § 44f a poznámky pod čiarou
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa 5 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámky pod čiarou
386/2016 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 98a a poznámku pod čiarou
281/2017 Z.z.
13. 1. 2018
mení a dopĺňa 167 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 2, § 57, § 64, § 82 a poznámky pod čiarou
373/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
30/2019 Z.z.
1. 6. 2019
mení § 98a a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) poskytovanie platobných služieb,
b) podmienky porovnateľnosti poplatkov,
c) podmienky presunu platobného účtu,
d) podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov,
e) podmienky na vznik a
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.