dnes je 7.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

331/2011 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení účinnom k 31.12.2016

331/2011 Z.z.
Zákon
zo 14. septembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
246/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení čl. V a čl. X
360/2013 Z.z.
31. 12. 2013
mení čl. X
297/2016 Z.z.
31. 12. 2016
mení čl. X
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.