dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

331/2005 Z.z., Zákon o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.12.2011

331/2005 Z.z.
ZÁKON
z 23. júna 2005,
o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
425/2010 Z.z.
1. 12. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
362/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení poznámky pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov, 1) opatrenia na kontrolu a
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.