dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

324/2011 Z.z., Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 23.11.2019

324/2011 Z.z.
ZÁKON
zo 14. septembra 2011
o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 36 a § 54
402/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
125/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa § 8 a § 53
391/2015 Z.z.
1. 2. 2016
mení a dopĺňa § 13 a poznámku pod čiarou
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 19 a § 73a
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
243/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 64 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 44, § 45 a § 64
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 19, § 20, § 44 a poznámku pod čiarou
153/2019 Z.z.
23. 11. 2019
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
211/2019 Z.z.
1. 8. 2019
mení § 11 a poznámky pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku na trhu poštových služieb (ďalej len „trh”),
b) rozsah, podmienky poskytovania a financovanie
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.